• [ 離反 ]

  n

  sự không trung thành/sự phản bội
  離反者: kẻ phản bội
  sự bất mãn/sự không bằng lòng/ sự ly gián
  私はまとめ役であって離反者ではありません :Tôi không phải là người ly gián mà là một người có vai trò hợp nhất mọi người.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X