• Tin học

    [ 留守番電話 ]

    máy tiếp nhận/máy trả lời [answering machine]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X