• [ 冷凍 ]

  n

  sự làm lạnh/sự ướp lạnh để bảo quản/sự làm đông lạnh

  [ 冷凍する ]

  vs

  làm lạnh/làm đông lạnh
  ...を発送前に冷凍する: làm lạnh trước khi chuyển ...đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X