• Kỹ thuật

    [ ろ過比抵抗 ]

    sức cản lọc đặc trưng [specific filtration resistance]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X