• [ 割る ]

  n

  búng
  bửa

  v5r

  chia ra/cắt ra/làm vỡ/phân chia/làm nứt

  v5r

  đánh bễ

  v5r

  đánh vỡ

  v5r

  đập

  v5r

  làm gãy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X