• Tin học

  hiệp hội dữ liệu hồng ngoại (IrDA) [IrDA (Infrared Data Association)]
  Explanation: IrDA là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập năm 1993, gồm hơn 150 thành viên trên toàn thế giới, với mục đích xây dựng các tiêu chuẩn cho kết nối truyền thông bằng hộng ngoại. Theo Web site của IrDA, hiến chương nó là “xây dựng một tiêu chuẩn kết nối dữ liệu nối tiếp có thể vận hành qua lại, giá thấp, tốn ít điện năng, bán song công (half duplex), để hỗ trợ cho mô hình người dùng point-to-point, walk-up, thích hợp với một phạm vi lớn các ứng dụng và thiết bị”.

  赤外線を利用した近距離のデータ通信を行なう技術仕様を策定するために1993年に設立された業界団体。また、同団体が定めた赤外線通信の規格。通信可能距離1m、通信速度115.2kbpsまでのバージョン1.0仕様と、1m以内、4Mbpsまでの1.1仕様、0.2m以内、115.2kbpsまでの1.2仕様(低消費電力版)がある。主に机上型コンピュータとノートパソコンなどの携帯型コンピュータを接続するのに使われる。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X