• Tin học

    Itanium [Itanium]
    Explanation: Intel社の64ビットマイクロプロセッサのブランド名。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X