• n

  vật/thứ/khoản/hạng mục/mục/item
  デスクトップのごみ箱までアイテムをドラッグする: Kéo item đó vào thùng rác trên màn hình (destop)
  選択されたアイテムをコピーする: Copy những item đã được chọn
  非修理アイテム: Mục không thể sửa chữa lại được

  Tin học

  phần tử [item]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X