• n

  phù hiệu cá nhân/thẻ căn cước/chứng minh thư
  アイデンティティーカードを要求する: Yêu cầu xem chứng minh thư của ai đó
  (人)のアイデンティティーカードを盗む: Ăn trộm thẻ căn cước (phù hiệu cá nhân) của ~

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X