• n

  thần tượng/nghệ sĩ trẻ
  その歌手は私にとってのアイドルの一人だ: Ca sĩ đó là một trong những thần tượng của tôi
  アイドル歌手の(物)まねをして歌う: Hát bắt chước theo thần tượng

  Kỹ thuật

  chạy cầm chừng khi bàn đạp gia tốc được buông ra hết [idle]
  chạy không/quay không [idle]
  để không [idle]
  không hoạt động [idle]
  không làm việc [idle]

  Tin học

  nhàn rỗi [idle]
  Explanation: Chỉ trạng thái khi máy tính không làm gì.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X