• Tin học

    [ アイドルじかん ]

    thời gian idle/thời gian rỗi của máy tính [idle time]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X