• Tin học

    Giao thức Truy cập Thông Điệp Internet [IMAP (Internet Message Access Protocol)]
    Explanation: IMAP là một giao thức Internet để mở rộng các tính năng của POP (Post Office Protocol), được dùng vài năm nay trên Internet. Version mới nhất của IMAP là version 4, hay IMAP4. Cả hai giao thức đều dùng SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). SMTP là cơ cấu vận chuyển các thông điệp từ nơi nầy đến nơi khác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X