• Kỹ thuật

    [ あいんしゅたいんひねつ ]

    nhiệt lượng riêng Einstein [Einstein specific heat]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X