• n

  sản lượng/công suất/đầu ra/hiệu suất
  アウトプット・コントロール : Kiểm soát sản lượng
  彼女の仕事のアウトプットは下がっていった: Hiệu suất công việc của anh ấy đã giảm

  Kỹ thuật

  lưu lượng/công suất/năng suất/đầu ra [output]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X