• Tin học

    trình tiện ích phác thảo [outline utility]
    Explanation: Trong một số chương trình xử lý từ đầy đủ chức năng, đây là một chế độ trợ giúp cho bạn trong việc phác thảo và tổ chức một tài liệu bằng các đầu đề tóm tắt thay cho các đầu đề của tài liệu. Chương trình này cho phép bạn có thể duyệt qua toàn bộ tài liệu dưới dạng một bản nháp hoặc dưới dạng văn bản bình thường.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X