• Tin học

    cần truy xuất/tay truy xuất [access arm]
    Explanation: Cần tải (các) đầu đọc/ghi trên bề mặt của đĩa trong ổ đĩa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X