• Tin học

    [ アクセスかのう ]

    có thể truy cập/có khả năng truy cập [accessible (an)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X