• Kỹ thuật

  [ あくせすじかん ]

  thời gian truy cập [access time]

  Tin học

  [ アクセスじかん ]

  thời gian truy cập/thời gian truy xuất [access time]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X