• Tin học

  [ アクセスきこう ]

  cơ chế truy cập/cơ chế truy xuất [access mechanism/actuator]
  Explanation: Là một cơ chế điều khiển đĩa dùng để di chuyển đầu đọc/ghi tới vị trí mong muốn trên đĩa.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X