• Tin học

    [ アクセスきょか ]

    quyền truy cập/sự cho phép truy cập/quyền truy xuất/sự cho phép truy xuất [access permission]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X