• n

    sự chấp nhận/sự hoan nghênh/sự tán thưởng/chấp nhận
    パブリック・アクセプタンス: sự tán thưởng của cộng đồng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X