• n

  bàn đạp ga

  n

  bộ phận tăng tốc/tăng ga/máy gia tốc/chân ga
  彼がアクセルを踏むと、車は前に進んだ: khi anh ta nhấn chân ga, xe chạy về phía trước
  アクセル・ペダルを踏む力を弱める: giảm bớt lực đạp lên chân ga
  アクセルから足を離す: bỏ chân ra khỏi chân ga
  自動車のブレーキとアクセルを踏む: ấn lên chân phanh và chân ga của ô tô
  彼は障害者なので運転席側に手動ブレーキとアクセルを取り付ける必要がある : vì anh

  Kỹ thuật

  sự gia tốc/sự tăng tốc [accel]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X