• n

  hành động/hoạt động
  アクティビティバックグラウンド: bối cảnh (hoàn cảnh, môi trường) hoạt động
  基礎的アクティビティ : hoạt động mang tính chất cơ sở, cơ bản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X