• Kỹ thuật

    [ アクリロニトリルスチレンじゅし ]

    nhựa AS [acrylonitrile-styrene resin, AS resin]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X