• n

  hợp đồng/sự thỏa thuận/sự tán thành
  アグリーメント・コスト: chi phí thỏa thuận
  マーチャント・アグリーメント: hợp đồng buôn bán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X