• n

    hợp đồng/sự thỏa thuận/sự tán thành
    アグレマンを与える: đưa ra sự thỏa thuận

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X