• Tin học

    lệnh assert [assert (vs)]
    Explanation: Thường được dùng như là một lệnh trong ngôn ngữ lập trình như C,C++ để test.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X