• n

  người trợ giúp/phụ việc/nhân viên
  アシスタント・パイロット: phi công phụ việc
  スタッフ・アシスタント: phụ việc
  研究アシスタント: trợ lý nghiên cứu

  n

  trợ lý
  会社のアシスタント・マネジャーの職を得る: được nhận vào làm trợ lý giám đốc trong công ty
  そのアシスタントパーサーの態度が気に入りません: tôi không hài lòng với thái độ của người trợ lý đó

  Kỹ thuật

  thiết bị phụ trợ [assistant]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X