• [ アジア太平洋地域 ]

  / THÁI BÌNH DƯƠNG ĐỊA VỰC /

  n

  khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
  アジア太平洋地域における安定と繁栄を維持する: duy trì môi trường ổn định và thịnh vượng khu vực châu Á - Thái Bình Dương
  アジア太平洋地域における日米協力の強化を訴える:kêu gọi đẩy mạnh hợp tác Mỹ - Nhật với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X