• n

  dấu hoa thị
  アスタリスクで示される: được đánh dấu bằng dấu hoa thị
  パスワードのアスタリスクをタイプする: đánh dấu hoa thị làm mật khẩu
  画面上ではアスタリスクで表示される: xuất hiện như những dấu hoa thị trên màn hình

  Tin học

  dấu hoa thị/dấu sao * [asterisk (*)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X