• n

  thuốc aspirin
  成人用アスピリン: thuốc aspirin dùng cho người lớn
  低用量アスピリン: thuốc aspirin liều thấp
  小児用アスピリン: thuốc aspirin trẻ em
  私の頭痛にはいつもアスピリンが効く: khi đau đầu, tôi toàn uống thuốc aspirin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X