• Tin học

    giao diện lập trình ASPI [ASPI (Advanced SCSI Programming Interface)]
    Explanation: Là một đặc tả giao diện được phát triển bởi công ty Adaptec, dùng để gửi lệnh đến các card SCSI.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X