• n

  sự đánh giá/sự định giá
  アセスメント : bản đánh giá
  インパクト・アセスメント: đánh giá ảnh hưởng
  タスク・アセスメント: đánh giá nhiệm vụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X