• n

  sự đánh giá/sự định giá
  ヒューマン・アセスメント: đánh giá con người
  ビジネス・アセスメント : đánh giá kinh doanh
  環境アセスメント : đánh giá môi trường

  Kỹ thuật

  sự đánh giá/định mức [assessment]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X