• n

  a-xê-tôn
  アセトン・アルコール: cồn a-xê-tôn
  アセトン・クロロホルム: chất gây mê a-xê-tôn
  冷アセトン: a-xê-tôn lạnh
  アセトン化合物: hợp chất a-xê-tôn

  Kỹ thuật

  axêtôn [acetone]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X