• Kỹ thuật

  [ アセトンちゅうしゅつ ]

  sự chiết xuất axeton [acetone extraction]
  Category: cao su [ゴム]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X