• Kỹ thuật

  trình hợp ngữ/bộ dịch hợp ngữ [assembler]

  Tin học

  chương trình dịch hợp ngữ [assembler]
  Explanation: Loại chương trình dùng để chuyển đổi một chương trình viết bằng hợp ngữ assembly language) sang ngôn ngữ máy để máy tính có thể thực hiện được chương trình đó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X