• Tin học

    [ アセンブラせいぎょめいれい ]

    lệnh điều khiển hợp ngữ [assembler control instruction]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X