• Tin học

    [ アセンブラげんご ]

    ngôn ngữ assembly/hợp ngữ [assembly language]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X