• Kỹ thuật

    [ アセンブリ図 ]

    sơ đồ lắp ráp [assembly drawing]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X