• Tin học

    [ アセンブルじかん ]

    thời gian tổ hợp ra mã máy [assembly time]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X