• Tin học

  [ アソシエーションせいぎょサービスようそ ]

  phương thức ACSE [Association Control Service Element]
  Explanation: ACSI là một phương pháp do tổ chức OSI tạo ra nhằm thực hiện 1 lời gọi giữa 2 chương trình bằng cách kiểm tra id và ngữ cảnh của các ứng dụng và tiến hành xác thực an ninh.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X