• Tin học

    giao diện AUI [attachment unit interface (AUI)]
    Explanation: AUI là một kiểu giao diện 15 chân thường dùng để nối card mạng với cáp mạng Ethernet.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X