• Tin học

    giao diện ATAPI [ATAPI]
    Explanation: ATAPI là một loại giao diện dùng bởi hệ thống máy IBM PC AT để truy cập thiết bị CD-ROM.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X