• n

  cái a-dap-tơ/đầu cắm điện/máy chuyển nguồn
  私は異なるサイズのパイプをつなぎ合わせるのにアダプターを使った: tôi thường dùng cái a-dap-tơ để kết hợp các ống kích cỡ khác nhau
  アダプター変圧器: máy biến thế a-dap-tơ.

  Kỹ thuật

  bộ chỉnh lưu/cái nắn điện [adapter]
  thiết bị tiếp hợp/ống nối/đầu nối [adapter]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X