• n

  sự vươn lên/sự nâng cao/sự giơ lên
  ビルドアップ: xây dựng nên
  人件費のアップ: sứ tăng lương
  グレード・アップ: sự cải thiện
  意思決定のスピード・アップ: sự nâng cao về khả năng đưa ra quyết định một cách nhanh chóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X