• n

  cải tạo/nâng cao/nâng cấp
  アップグレード・プロセスを開始する: bắt đầu quá trình cải tạo, nâng cấp
  ソフトウェアのアップグレード: nâng cấp phần mềm

  Tin học

  nâng cấp [upgrade]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X