• n

    kiểu nói cao giọng về cuối câu
    今日の英語のテキストはアップトークを学び方です: bài học Tiếng Anh hôm nay là cách học kiểu nói cao giọng về cuối câu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X