• Tin học

    phát tín hiệu lên vệ tinh [uplink]
    Explanation: Là sự phát tín hiệu từ một trạm trên mặt đất lên trạm vệ tinh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X