• Tin học

  [ アップル拡張キーボード ]

  bàn phím Apple mở rộng [Apple Extended Keyboard]
  Explanation: Là bàn phím 105 phím dùng trong các máy Macintosh SE, Macintosh II và máy Apple IIGS.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X